Mar 17, 2013

Kitaabon Ki Tarhan Hai Wo Bhi - Sad Poetry Words

Kitaabon Ki Tarhan Hai Wo Bhi,
Ilfaaz Se Bharpoor, Mager Khamoosh….

Sad-words