May 2, 2013

Bari Ajeeb Hai Nadaan Dil Ki Khwahish Ya Rab

Bari Ajeeb Hai Nadaan Dil Ki Khwahish Ya Rab,
Amal Kuch Nahi Aur Dil Talabgar Hai Jannat Ka...