May 18, 2013

Kitaabon Ki Tarhan Hai Wo Bhi

Kitaabon Ki Tarhan Hai Wo Bhi,
Elfaaz Se Bharpur, Magar Khamoosh….

Khamosh Kitab