Jun 11, 2013

Ghafil Tujhe Gharyal Ye Deta Hai Manadi

Ghafil Tujhe Gharyal Ye Deta Hai Manadi,
Gardoon Ne Ghari Umer Ki Ik Aur Ghata Di…

Inspiration-watch-poetry