Aug 22, 2013

Chor To Diya Mujhe Par Kabhi Ye Socha Tum Ne

Chor To Diya Mujhe Par Kabhi Ye Socha Tum Ne,
Ab Kabhi Jhoot Bola To Qasmein Kis Ki Khao Gi...??