Sep 13, 2013

Muhabbat Baqi Rehne Pr Yaqeen Kitna Tha

Mohabbat Baaqi Rehne Par Yaqeen Kitna Tha Dono Ko,
Yahan Har Cheez Fani Hai, Na Tum Samjhe, Na Dil Samjha...

Muhabbat Baqi Rehne Pr Yaqeen Kitna Tha Dono Ko