Oct 8, 2013

Bari Ajeeb Hai Nadaan Dil Ki Khawahish

Bari Ajeeb Hai Nadaan Dil Ki Khawahish YA RAB,
Amal Kuch Bhi Nahi Aur Dil Talabgaar Hai Jannat Ka...

Bari Ajeeb Hai Nadaan