Oct 20, 2013

Sab Se Kehta Hai Bus Tumhi Tum Ho

Sab Se Kehta Hai Bus Tumhi Tum Ho,
Ainaa Bhi Balaa Ka Jhoota Hai...

Sab Se Kehta Hai Bus