Nov 7, 2013

Muhabbat Naam Hai Jis Ka Wo Aisi Qaid Hai

Muhabbat Naam Hai Jis Ka Wo Aisi Qaid Hai Yaaro,
K Umrain Beet Jati Hain Saza Puri Nahi Hoti...

Muhabbat Naam Hai Jis