Aug 15, 2014

Ab Tak Shikast-E-Faash Ki Khaffat Nahi

Ab Tak Shikast-E-Faash Ki Khaffat Nahi Gai

Aik Jang Apne Aap Se Haara Tha Me Kabhi...

Ab Tak Shikast