Aug 24, 2014

Kabhi Hayaat Ki Zaamin Kabhi Waseela-E-Mot

Kabhi Hayaat Ki Zaamin Kabhi Waseela-E-Mot

Nigaah-E-Yaar Tera Bhi Koi Aitnaar Nahi...

Kabhi Hayaat Ki