Aug 15, 2014

Muhabbat Karne Wala Zindagi Bhar Kuch Nahi

Muhabbat Karne Wala Zindagi Bhar Kuch Nahi Kehta

K Darya Shor Karta Hai Samandar Kuch Nahi Kehta...

Muhabbat Karne Wala