Sep 5, 2014

Tishnagi K Bhi Muqamaat Hain Kya Kya

Tishnagi K Bhi Muqamaat Hain Kya Kya Yaani

Kabhi Darya Nahi Kaafi Kabhi Qatra Hai Bohat...

Tishnagi K Bhi Muqamaat