Sep 22, 2014

Usy Yaqeen Hi Nahi Hai K Me Nahi

Usy Yaqeen Hi Nahi Hai K Me Nahi Us Ka

Wo Mere Naam K Ab Bhi Diye Jalati Hai...

Usy Yaqeen Hi Nahi