Oct 10, 2014

Apne Chehre Se Jo Zahir Hai Chupaein Kese

Apne Chehre Se Jo Zahir Hai Chupaein Kese

Teri Marzi K Mutaabiq Nazar Aaein Kese...

Apne Chehre Se