Oct 8, 2014

Na Gul Apna Na Khaar Apna Na Zalim Baaghban

Na Gul Apna Na Khaar Apna Na Zalim Baaghban Apna

Banaya Hai Kis Gulshan Me Hum Ne Aashiyaan Apna...

Na Gul Apna Na