Nov 27, 2014

Aik Hum Hain K Tere Bad Na Jee Paenge

Aik Hum Hain K Tere Bad Na Jee Paenge

Aik Tum Ho K Naya Ishq Karo Ge Kal Se...

Aik Hum Hain