Nov 8, 2014

Hum Se Bichar Kar Ab Wo Khush Rehte Hain

Hum Se Bichar Kar Ab Wo Khush Rehte Hain

Afsos! K Hum Ne Unki Khushi Cheen Rakhi Thi...

Hum Se Bichar Kar