Nov 28, 2014

Me Ek Sitaray Ki Seerat Pe Mar Mita Warna

Me Ek Sitaray Ki Seerat Pe Mar Mita Warna

Falak Se Karta Raha Chand Bhi Ishary Mujhe...

Me Ek Sitaray Ki