Nov 4, 2014

Talab Aisi K Basa Loon Dil-o-Jaan Me Usy

Talab Aisi K Basa Loon Dil-o-Jaan Me Usy

Naseeb Aisa K Muyassar Deedar Bhi Nahi...

Talab Aisi K Basa