Nov 30, 2014

Talab Maut Ki Karna Gunah-e-Kabeera Hai

Talab Maut Ki Karna Gunah-e-Kabeera Hai Saaqi

Marne Ka Shoq Hai Aao Tumhe Ishq Ki Taleem Dun...

Talab Maut Ki Karna