Nov 22, 2014

Tor Kar Jor Lo Chahe Duniya Ki Har Cheez

Tor Kar Jor Lo Chahe Duniya Ki Har Cheez

Sab Kuch Qabil-e-Murammat Hai Aitbaar K Siwa...

Tor Kar Jor Lo