Dec 10, 2014

Kab Do Ge Nijaat Mujhe In Raaton Ki Tanhai Se

Kab Do Ge Nijaat Mujhe In Raaton Ki Tanhai Se

Aye Ishq Apne Zulm Dekh Aur Meri Umer Dekh...

Kab Do Ge Nijaat