Dec 2, 2014

Khuda Khair Kare Unki Tashreef Awari Ka Sama

Khuda Khair Kare Unki Tashreef Awari Ka Sama Hua Chala Hai

Jugnuon Se Kaho K Apni Roshni Kahin Aur Le Jaen...

Khuda Khair Kare