Jan 9, 2015

Hamain Hai Shoq K Be-Parda Tum Ko Dekhen

Hamain Hai Shoq K Be-Parda Tum Ko Dekhen Ge
Tumhe Hai Sharm To Aankhon Pe Hath Dhar Lena...

Hamain Hai Shoq