Feb 3, 2015

Wo Jo Paband Hai Namazon Ki

Wo Jo Paband Hai Namazon Ki
Us Ki Aankhon Ne Kar Diya Kafir...

Wo Jo Paband Hai