Mar 30, 2015

Apne Mahol Se Manoos Nahi Hain Ab Tak

Apne Mahol Se Manoos Nahi Hain Ab Tak
Hum Kisi Aur Kahani K To Kirdaar Nahi...?

Apne Mahol Se