Apr 5, 2015

Jese Sahil Se Chura Leti Hain Daman Mojen

Jese Sahil Se Chura Leti Hain Daman Mojen
Kitna Aasan Hai Mujhse Tera Gurezaan Hona...

Jese Sahil Se Chura