Jun 3, 2015

Aa Raha Hai Duaaon Ki Qabooliyat Ka Maheena

Aa Raha Hai Duaaon Ki Qabooliyat Ka Maheena
Dekhun Ga Tujhe Parwardigaar Se Mang K...

Aa Raha Hai Duaaon