Jun 19, 2015

Koi Yad Nahi Karta Jab Tak Me Khud Na Karun Yad

Koi Yad Nahi Karta Jab Tak Me Khud Na Karun Yad
Aisi Haalat Me Kese Kahun K Mere Apne Bohat Hain...

Koi Yad Nahi Karta