Jul 25, 2015

Dhoka Deti Hai Shareef Chehron Ki Chamak

Dhoka Deti Hai Shareef Chehron Ki Chamak Aksar
Har Kaanch Ka Tukra Heera Nahi Hota...

Dhoka Deti Hai