Jul 30, 2015

Kabhi Khamosh Betho Gi Kabhi Kuch Gun

Kabhi Khamosh Betho Gi Kabhi Kuch Gun-Gunao Gi
Me Utna Yad Aunga Mujhe Jitna Bhulao Gi...

Kabhi Khamosh Betho