Jul 19, 2015

Kitna Dushwar Hai Fitrat Ka Badalna Yousuf

Kitna Dushwar Hai Fitrat Ka Badalna Yousuf
Log Kaaba Gaye Or Dil Se Burai Na Gai...

Kitna Dushwar Hai