Aug 1, 2015

Hum Muhabbat Me Darakhton Ki Tarha Hain

Hum Muhabbat Me Darakhton Ki Tarha Hain Nasir
Jahan Lag Jaen Wahin Muddaton Khary Rehte Hain...

Hum Muhabbat Me