Aug 27, 2015

Qadam Ruk Se Gaye Hain Aaj Phool Bikte Dekh Kar

Qadam Ruk Se Gaye Hain Aaj Phool Bikte Dekh Kar
Wo Aksar Mujh Se Kehta Tha Muhabbat Phool Jesi Hai...

Submitted By: Ahmad Maudood

Qadam Ruk Se