Aug 12, 2015

Taisha-e-Bakaf Hawaon Ko Shayad Khabar Nahi

Taisha-e-Bakaf Hawaon Ko Shayad Khabar Nahi
Khushbu Hayat-e-Noo Ki Hai Zakhmi Gulaab Me...

Submitted By: Dua