Sep 9, 2015

Mat Dekh Haqarat Se Ehel-e-Sahil Ehel-e-Toofan

Mat Dekh Haqarat Se Ehel-e-Sahil Ehel-e-Toofan Ko
Kabhi Aisa Bhi Hota Hai Kinary Doob Jate Hain...

Submitted By: Afzal Yousuf