Oct 13, 2015

Ishq Nazuk Mizaaj Hai Behad

Ishq Nazuk Mizaaj Hai Behad
Aqal Ka Bojh Utha Nahi Sakta...

Ishq Nazuk Mizaaj