Nov 6, 2015

Madiyat Ki Daur Me Jo Door Maaon Se Raha

Madiyat Ki Daur Me Jo Door Maaon Se Raha
Door Jese Dhoop Me Bargad Ki Chaaon Se Raha...

Submitted By: Tinush Firdous

Madiyat Ki Daur