Nov 30, 2015

Un K Liye Bhi Koi Basharat Mere Maula

Un K Liye Bhi Koi Basharat Mere Maula
Khawabon K Siwa Jin Ko Muyassar Nahi Kuch Bhi...

Un K Liye Bhi