Feb 11, 2016

Ek Shakhs Kar Raha Hai Abhi Tak Wafa - John Elia

Ek Shakhs Kar Raha Hai Abhi Tak Wafa Ka Zikr
Kaash! Is Zabaan Daraz Ka Muh Noch Le Koi...

Ek Shakhs Kar