Mar 1, 2016

Naraaz Asmaan Hai Ya Dharti Ki

Naraaz Asmaan Hai Ya Dharti Ki Bad-Dua
Khalq-e-Khuda Ko Khauf-e-Khuda Hi Nahi Raha...

Naraaz Asmaan Hai