Apr 12, 2016

Thokar Jahan Lagi Wo Sambhalne Ka Tha

Thokar Jahan Lagi Wo Sambhalne Ka Tha Maqam
Hum Us Ko Ittifaq Hi Gardaantay Rahe...

Thokar Jahan Lagi