Jun 2, 2016

Meri Yad Bhi Qayamat Jesi Hai

Meri Yad Bhi Qayamat Jesi Hai
Ek Din Aye Gi Zaroor...

Submitted By: Asad Raza

Meri Yad Bhi