Aug 5, 2016

Hai Khoj Farishton Ko K Kya Sath Hai Laya

Hai Khoj Farishton Ko K Kya Sath Hai Laya
Aur Hai Fikar Azeezon Ko K Kya Chor Gaya Hai...

Blogger: Waqas Ali