Nov 12, 2016

Na Saboot Hai Na Daleel Hai

Na Saboot Hai Na Daleel Hai
Mere Sath Rab-E-Jaleel Hai
Tera Naam Kitna Mukhtasir
Tera Zikr Kitna Taveel Hai...

Na Saboot Hai