Jan 5, 2017

Han Mujhe Rasm-E-Muhabbat Ka Saliqa Hi

Han Mujhe Rasm-E-Muhabbat Ka Saliqa Hi Nahi
Jaa! Kisi Aur Ka Hone Ki Ijazat Hai Tujhe...

Han Mujhe Rasm