Feb 17, 2017

Aye Shoq Ki Bebaqi Wo Kya Teri Khawahish

Aye Shoq Ki Bebaqi, Wo Kya Teri Khawahish Thi
Jis Par Unhe Gussa Hai, Inkaar Bhi Hairat Bhi...

Blogger: Waqasaliwaqy