Feb 21, 2017

Bethe Bethe Phaink Dia Hai Aatish Daan Me

Bethe Bethe Phaink Dia Hai Aatish-Daan Me Kya Kya Kuch
Mosam Itna Sard Nahi Hai Jitni Aag Jala Li Hai...

Bethe Bethe Phaink