Feb 28, 2017

Is Qadar Aziyat Hai

Is Qadar Aziyat Hai
Dard Hi Nahi Hota...

Blogger: Waqas Ali